Cursus Hoger beroep in strafzaken

 

 

 • Onderwerpen
 • Naast een ruim aanbod van actuele jurisprudentie komen in elk geval aan de orde:
 • Het instellen van hoger beroep en beroepstermijnen
 • Verplichte schrifturen (artikel 410 WvSv)
 • Het verlofstelsel
 • Meervoudige strafkamer versus enkelvoudige strafkamer
 • De grieven en het grievenformulier
 • Onderzoekswensen en het moment van instellen
 • Het tussenonderzoek door RC of raadsheercommissaris
 • De raadsheer-commissaris
 • De omvang van het hoger beroep (beperking bij akte, beschermde vrijspraken, omvang van de vordering benadeelde partij, verdeelde straftoemeting)
 • Voortbouwend appel (het voortzetten van het onderzoek in eerste aanleg, strafmaat appel of onschuld appel)
 • Het voeren van verweren in hoger beroep (pleitnota, herhalen van in eerste aanleg gevoerde verweren, gevolgen voor het niet voeren van verweren bij instellen cassatie)
 • De belichting van de persoonlijke omstandigheden en de onderbouwing daarvan
 • Gevallen van terugverwijzing van een strafzaak naar de eerste rechter
 • De poortraadsheer en andere instrumenten die gebruikt worden bij het stroomlijnen van strafzaken in hoger beroep
 • Bijzondere procedure, de ontneming van het wederrechtelijk voordeel
 • Beraadslaging op grond van eerste en tweede aanleg
 • Overschrijding redelijke termijn

.

 

In deze cursus wordt een uitleg gegeven over verschillende onderwerpen die specifiek zijn voor het hoger beroep in strafzaken. De rode draad in deze cursus is de do and don’ts tijdens het hoger beroep.

 • Niveau: Basis – 4 punten (punten tellen niet mee voor advocaat-stagiaires)
 • Docent: Dhr. mr. A.R.O. Mooy, raadsheer Hof Den Bosch
 • Datum: Vrijdag 12 oktober 2018
 • Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur lunch met broodjes, drankjes en snacks)
 • Plaats: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel, Joan Muyskenweg 10, Amsterdam
 • Korting: € 45,- voor NVSA- en NVJSA-leden

295.00 excl. BTW

Categorie: