Cursus Witwassen

 • Onderwerpen
 • Naast een ruim aanbod van actuele jurisprudentie komen in elk geval aan de orde:
 • Functionele weergave van witwassen; storting, versluiering en bestemming
 • Internationale ontwikkeling van de strafbaarstelling van witwassen
 • De strafbaarstelling van witwassen in Nederland
 • De witwashandelingen; verbergen en verhullen, omzetten en overdragen, verwerven en voorhanden hebben
 • Het voorwerp (on)middelijk afkomstig uit misdrijf
 • Toepassingsbereik art. 420bis Sr waaronder gronddelict, wetenschap en fiscale aspecten
 • Bewijs van witwassen waaronder de verklaring van de verdachte
 • Schuldwitwassen uit eigen misdrijf
 • Ontneming en witwassen
 • Ontneming en de (zwijgende) verdachte
 • Verbeurdverklaring en (conservatoir) beslag
 • Kasopstelling, bewijs voor witwassen of berekeningsmethoden ontneming
 • Aanwijzing afpakken Openbaar Ministerie
 • positie verdachte / veroordeelde tijdens strafzaak versus ontnemingszaak
 • de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel waarin ook wordt ingegaan op de verdeling tussen mededaders van dit voordeel

.

 

Na onze cursus Ontneming met een klein deel witwassen volgt nu de veelgevraagde cursus Witwassen met een klein deel ontneming.

 • Niveau: Basis – 4 punten (punten tellen niet mee voor advocaat-stagiaires)
 • Docent: Dhr. mr. A.R.O. Mooy, raadsheer Hof Den Bosch en voorzitter van de Ontnemingskamer
 • Datum: Dinsdag 2 oktober 2018
 • Tijd: 13.30 uur – 18.00 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur lunch met broodjes, drankjes en snacks)
 • Plaats: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel, Joan Muyskenweg 10, Amsterdam
 • Korting: € 45,- voor NVSA- en NVJSA-leden

295.00 excl. BTW

Categorie: